manera.az
manera.az

Hər şey sevgidən başladı - Elşad Ərşadoğlunun şeirləri

Hər şey sevgidən başladı - Elşad Ərşadoğlunun şeirləri

Manera.az Elşad Ərşadoğlunun şeirlərini təqdim edir:

Nəzir

Göylərdən qiymətli pay kimi aldım,
Müəmma ruhumu, bu sirr ruhumu.
Dedim birdən geri dönmək istəyər,
Etdim bədənimdə əsir ruhumu.

Daima dərd çəkir, işi-gücü var,
Canında o qədər ağrı, sancı var...
Dünyada nə qədər qəm var, acı var,
Parkda gəzər kimi gəzir ruhumu.

Küsüb küncdə duran bu şən ürəyim,
İçimdə istidən bişən ürəyim,
Gündə bir sevdaya düşən ürəyim,
Eləyir hey, əsir-yesir ruhumu.

Heç vaxt qəm kədərə yaxa verməyir,
Kədər ha əlləşir, yıxa bilməyir.
Hələ də bir yerə çıxa bilməyir,
Qələm neçə ildir çözür ruhumu…

Bir gün doğmalara bəxş edəcəm qəm,
Bir gün veş-vüşümü eyləyəcəm cəm,
Bir gün ölüm adlı pirə gedəcəm,
Verəcəm Allaha nəzir ruhumu...

Hamı gedir

Hərə bir az gəzir məni,
Hərə bir az çözür məni,
Hərə bir az sevmir məni,
Hərə bir az atır gedir.

Zalım, qorxulu adamlar,
Həsrət qoxulu adamlar,
Ax, bu yuxulu adamlar,
Gəlib məndə yatır gedir.

Nəyi deyir ver, verirəm,
Ürək açıb sirr verirəm.
Ürəyimdə yer verirəm,
Gedən vaxtı satır gedir.

Gedənlər baxmır sözümə,
Gedənlər baxmır üzümə.
Gələnlər dəymir gözümə,
Elə hamı gedir, gedir...

Adamlar getdikcə bir-bir,
İçimdə itir səs-səmir.
Bir kimsə doymaq istəmir,
Hərə bir az dadır gedir...

Eşqə doğru

Yenə ruhum pərvaz, fikrim oyaqdı,
Qəlbimdə arzular qalaq-qalaqdı.
Eşqə doğru yol gedirəm nə vaxtdı,
Bir sevginin ətəyindən yapışıb.

Tilsimləyib gözlərimi, qəlbimi,
O sevdadı varlığımın hakimi.
Bu dünyada dolanıram kor kimi,
Bir sevginin ətəyindən yapışıb.

Gizlənmişəm müəmmada, sirdə mən,
Ölsəm yenə əyilmərəm dərdə mən.
Bu dünyaya gələcəyəm bir də mən,
Bir sevginin ətəyindən yapışıb...

Sevgi adamı

Mən bir sevgi adamıyam,
Sorma, adım nədir mənim.
Sevgidən doğan nifrət də,
Ürəyimə yatır mənim.

Bir ömürlük, gəldi-gedər,
Müvəqqəti səadətlər,
Ucuz sevgi-məhəbbətlər,
İçərimdə batır mənim.

Çıxarram üzə sevgimi,
Bu qədim, təzə sevgimi.
Çevirrəm sözə sevgimi,
Gücüm buna çatır mənim.

Sanma ki, Allaha qulam,
Mən Ona dostam, oğulam.
Onu sevməklo moşğulam,
İşim-gücüm budur mənim.

Hər adam bu işi bilməz,
Bu iş qadın, kişi bilməz.
Biri bilər, beşi bilməz,
Sözüm Allah dadır mənim...

Sevgi qoxuyan adam

Dərd sevinc cildinə girib şən gəlib,
Olub ürəyinlə tənbələn gəlib.
Başma nə gəlib sevgindən gəlib,
O, səni bu kökə qoyubdu, adam!

Həm çölünü, həm içini talayıb,
Nifrəti, qəzəbi, kini talayıb.
Bu sevgi nə vaxtdı səni talayıb,
Bu sevgi qəlbini soyubdu, adam!

Sevgi ürəkdə qəm, saçda dən olur,
Ən çəkilməz dərdlər sevgidən olur.
Sevginin də çoxu bezdirən olur,
Camaat sevgindən doyubdu, adam!

Sevdin nə qazandm bax, belə olmaz,
Cıxacaq axrına, yox, belə olmaz...
Üstünə-başına ətir vur bir az,
Sevgi qoxuyursan ayıbdı, adam!..

Təkliyi boşayam gərək

Bir vaxt sevincimə qıyan kim idi?
O gözəl günlərdən doyan kim idi...
Məhəbbət eyniylə oyun kimidi,
Uduzdum, təzəsin başlayam gərək.

Qoy gedib başqasın salsın tlaşa,
Kimi istəyirsə eyləsin qoşa.
Kiminlə istəyir qalsın baş-başa,
Bu kifir təkliyi boşayam gərək.

Harda bir bəla var, gəzir başımı,
Fikirlər götürüb əsir başımı.
Yastıq çox yumşaqdı, əzir başımı,
Bir qızın dizinə baş qoyam gərək.

Məhəbbət cənnətə çağıran səsdi,
Kimə azadlıqdı, kimə qəfəsdi.
Allah xatirinə yaşadım, bəsdi,
Day bəndə xotrinə yaşayam gərək...

Hələ sevmək tezdi məni

Hələ gəz dolan beləcə,
Hələ sevmək tezdi məni.
At ömrünün bir küncünə,
Yaddaşında gizlə məni.

Nə vaxt sənə olsam lazım,
Çağırmağa yoxdu lüzum,
Mən səndəyəm, canım-gözüm!
Ürəyində səslə məni.

Hay verməsəm sənə haçan,
Ta eyləmə başqa güman.
Xəyallardan soruşgünan,
Duyğulardan istə məni.

Haqq salandan iz içimə,
Hey süzülür söz, içimə.
Mən çökmüşəm öz içimə,
Sən axtarma üzdə məni.

Gah deyirəm səndəyəm mən,
Gah deyirəm məndəyəm mən,
Yaman qəliz bəndəyəm mən,
Sən gəl indi çöz də məni...

Ən sərfəli təklif

Hörümçək tor qurub hər tərəfində,
Basıb arzuları toz ürəyimdə.
Hara baxırsansa tör-töküntüdü,
Canım, yoxdu deyə qız, ürəyimdə.

Sevgi çox müqəddos, sevgi çox qədim,
Gəlsənə, mən sənə sevmək öyrədim.
Sənə bundan yaxşı nə təklif edim,
Dörd otaq verirəm öz ürəyimdə.

Amma qoy xəbərdar edim öncədən,
Nə vaxt ürəyimdən getmək istəsən,
Səni öldürüb öz əllərimlə mən,
Sonra dəfn edəcəm düz ürəyimdə...

Taleyimin iş vaxtı

Bənzərsiz, ilahi əsər yaradıb,
Salıb hər cizginə nəzər, yaradıb.
Allah səni gör nə gözəl yaradıb,
Saatının xoş vaxtına düşmüsən.

Göylərdə yaradıb, göndərib yerə,
Gül üzünə bəzək vurub yüz cürə.
Nəqqaş kimi işləyibdi min kərə,
Bekar olub, boş vaxtına düşmüsən.

Öz od nəfəsindən Yaradan, görən,
Nə təhər veribdi sənə can, görən,
Bəs niyə bu qədər soyuqsan, görən,
Yoxsa, Onun qış vaxtına düşmüsən.

Heyif, sənin kimi gözəl bəxtim yox,
Neyləyim ki, səadətim yoxdur, yox!
Heyif, səni sevmək üçün vaxtım yox,
Taleyimin iş vaxtına düşmüsən...

O qız

O qız dünyanın hər işini sevdi,
Ağacını sevdi, daşını sevdi,
Adamını sevdi, quşunu sevdi,
Gör sevgi nə günə qoydu o qızı.

Gərək ürəyinə bağlayaydı daş,
O qız sevməyəydi, sevməyəydi kaş!!!
Nə ağac, nə torpaq, nə adam, nə quş
Anladı o qızı, duydu o qızı.

O qız öz içində özün gizlədi,
Güldü, gülüşündə üzün gizlədi.
Sevinc üstün örtdü, çölün bəzədi,
Kədərsə içindən oydu o qızı...

...Allahlı bəndəli məhv elədilər,
Ömrünü yedilər, kef elədilər.
Öldürüb içində dəfn elədilər,
Dedilər: qisməti buydu o qızın...

Yaxşı ki, yoxluğun varmış


Gör necə güclüsən, sənin yoxluğun,
Mənim varlığımı aldı əlimdən...
Bəxtiyar Vahabzadə

Sənsizlik ömrümə qonaq gələndən,
Bir dinclik, rahatlıq tapmamışam mən.
Yoxluğun o qədər ağırdır inan,
Varlığım əlləşir, qaldıra bilmir.

Gah yerə baş vurur, gah göyə qalxır,
Qapıdan boylanır, bacadan baxır.
Xəyalın min cürə oyundan çıxır,
Yenə də üzümü güldürə bilmir.

Sənsiz yaşadığım nə ömür-gündü?
Bomboş xarabadı ürəyim indi.
Qəlbimdə açdığın yer çox dərindi,
Yerini həsrətin doldura bilmir.

Daha qəm-kədərdi mənə dost-tanış,
Çölümdə bahardı, içərimdə qış.
Hələ nə yaxşı ki, yoxluğun varmış,
Tənhalıq könlümə dərd ola bilmir.

Yekə dərdim

Məndən əvvəl kimlər çəkib,
Salıb bu kökə dərdimi?
Day qoymaram bundan sonra,
Hər yetən çəkə dərdimi.

Həə...deyirəm, nəfləndirim,
İçizdirib kefləndirim.
Sevincimlə evləndirim,
Çoxaldım bəlkə, dərdimi.

Sevindirim işıq kimi.
Xoşbəxt edim aşiq kimi.
Bütün günü uşaq kimi,
Ağlayan yekə dərdimi.

Dərd olmasın day heç kimə.
Sevinc çiləsin içimə.
Və beləcə sevincimə,
Eləyim nökər dərdimi...

Yaşamaqla məşğuluq

Bu gündüzlər, gecələr,
Dönüb, dolanıb gedər.
Axşam qurtarıb, səhər,
Başlamaqla məşğuluq.

Yaxşı, pis, ucuz, baha,
İlkə dönür bir daha.
Hər gün bir az, Allaha,
Oxşamaqla məşğuluq.

Hamımızda bir peşə,
Çevrilibdi vərdişə.
Ömürü yaşdan-yaşa,
Daşımaqla məşğuluq.

Bir fərli içimiz yox.
Heçimiz-köçümüz yox.
İşimiz-gücümüz yox,
Yaşamaqla məşğuluq...Бесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников


Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
Teqlər:
ŞƏRH YAZ
OXŞAR XƏBƏRLƏR
TRİBUNA
XƏBƏR LENTİ
BÜTÜN XƏBƏRLƏR
TÜRK DÜNYASI
«     2021    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930