manera.az
manera.az

Orda hər şey yerindədi - Əbülfət Mədətoğlu yazır.. | MANERA.AZ


Orda hər şey yerindədi - Əbülfət Mədətoğlu yazır.. | MANERA.AZ
Son vaxtlar xatirələrə daha çox üz tuturam. Dünəndən o biri üzdə qalan günlərə daha çox meyl göstərirəm. Bilmirəm, nə qədər ağıllı və məntiqli hərəkətdi, amma özümdən asılı deyil. Necə deyərlər, xatirələr mənə güc gəlir və mən onların təsirindən, onların aurasından çıxmağa çalışsam da, təslim oluram. Və onu da etiraf edim ki, bu təslimçilik mənə xoşdu... Görünür elə xoş olduğuna görə də müqavimətim zəifdi. Sona qədər dayanıb duruş gətirə bilmirəm...

Bəli, mən dünənin adamıyam və dünəndən o yandakı dünənin özü də mənimdi. Yükümü ordan tutub gəlmişəm, sözümü orda şum edib, səpib suvara-suvara, göyərməsini, dən tutub sünbül olmasını gözləyə-gözləyə gəlmişəm. Ona görə də dünən mənim həyatımın özülü və bəlkə də elə birmənalı şəkildə özüdü. Düşünməyin ki, mən müdrik bir kəlam olan "dünəninə güllə atma, gələcəyin səni topa tutar" deyiminə söykənirəm. Doğrudur, bu da var. Amma ən çox xatirələrdi məni dünəndən qopub ayrılmağa qoymayan. Məhz bu yazımı yazmağa köklənəndə də gözümün önündə Nüsrət Kəsəmənli gəlib dayanmışdı. Öz-özümə onun məşhur şeirinin bir bəndini təkrarlayırdım. "İndi daha inciməyin yeri yox"...

Hə, doğurdan da inciməyin yeri yoxdu, qardaş. Biz zamanında çox hadisələrin, çox məclislərin və bir də boyunu ölçüdüyümüz yolların həm müsafiri olduq, həm iştirakçısı. Tanıdım səni və həm də ürəkdən bağlandım sənə. Özün və sözün içimdə ömrümün sonuna qədər əzəmətini qoruyub saxlaya biləcək bir abidə ucaltdın. Mən də hər gün bu abidənin önünə tər çiçəklər qoyub baş əyirəm. Ruhun şad olsun!..

İçimdən bir ah gəlib keçir. Kövrək, həm də içimin acısını, həsrətini çıxara biləcək bir ah. Mən o ahın hardan yarandığını və niyə bu cür kövrək və ağrılı olduğunu çox gözəl bilirəm. Sadəcə bir şeyi anlamıram. Bu ahlar yaranana qədər biz onun qarşısına niyə çıxmırıq? Onu niyə yaranmağa, göyərib oyatmağa imkan verib, sonra təəssüf və təəccüb hissi keçiririk? Məgər Cabir Novruz demiş, sağlığında qiymət verə bilməzdik? Ola bilsin ki, bu sualım uğursuz bir məntiqin nəticəsi kimi görünsün. Hətta oxucularımdan kimsə mənim bu qədər sadəlöhv olduğuma heyrət etsin. Amma inanın ki, içimdən gələn səmimiyyətlə yazıram bu fikirləri. Yəni, mən özüm də daxil olmaqla, hər kəsin ətrafına diqqətli olması doğurdanmı çətindi? Məncə yox! Biz sadəcə laqeydliyi, bu günün işini sabaha saxlamağı, bir az da ətrafımızdakılara yuxarıdan aşağı baxmağı daha yaxşı bacarırıq, buna daha çox meylliyik. Elə ona görə də itirəndən, türk qardaşım demişkən, kayb edəndən sonra nəyi itirdiyimizin, kimi kayb etdiyimizin yeri göründükcə dərk etməyə başlayırıq. Bax onda içimizə dolan ağrı-acı həmin o iynə ucu boyda olan ahı göyərdirir, ona qol-qanad verir və biz də bir dərin köks ötürməklə, dərindən ah çəkməklə guya ki, təsəlli tapırıq, guya ki, özümüzü ovuduruq... Mənə elə gəlir ki, bizim ovunmağımız ruhların görüşündə mümkün ola bilər, başqa cür yox!.. Nə isə...

Bütün hallarda insan özünə təsəlli verməyə müəyyən formalar, nə bilim bəhanələr tapa bilir. Bu elə insanın hardasa özünü idarə etmək, özünü nəzarətdə çaxlamaq keyfiyyətinin bir çalarıdır. Onu da etiraf edim ki, bu təqdirəlayiq keyfiyyət olmasa, insan bəlkə də əndazəsini daha tez-tez aşar, necə deyərlər, özündən tez-tez çıxar və özü ilə birlikdə ətrafdakılara da zərər verə bilər. Görünür, Tanrının bizə bir sevgisi də elə bu yerdə, bu çalarda özünü büruzə verir və biz də həmin o məlum çaların işığına söykənib özümüz üçün təsəlli saydığımız hər bəhanədən yararlanırıq, xüsusilə söz adamları. Yəni xatirələr güc gələndə, içindəki ağrılar səni tərkisilah edəndə və nəhayət, itirdiklərinin yeri göynəyəndə bir tərəfə çəkilmək, özünlə baş-başa qalmaq, qələm-kağıza üz tutmaq, tüstülənən siqaretin barmaqların arasında qaraldığını unutmaq... Bax, bütün bunlar söz adamının həmin o dediyim anda, həmin o dediyim durumda yaşadıqlarının göstəricisidir. Mən də müəyyən mənada o karvanda olduğumdan bütün bunları son vaxtlar daha tez-tez yaşayıram və elə bu məqamda da sizə demək istəyirəm ki:

Kəsir dilim-dilim -
Dilim çoxalır
Mənim ayım ötür -
İlim çoxalır

Bəmim kökdən düşür -
Zilim çoxalır
Qocalır içimdə dərdim, qocalır...
Saralır yarpağım -

Xəşəm olur, bax
Gözdən iraq yerlər
Güşəm olur, bax...
Kövrəlmək get-gedə

Peşəm olur, bax
Qocalır içimdə dərdim, qocalır...
İndi nə geyinsəm gəlir əynimə
Xatirə dumanı enir çiynimə

Heç nə almasam da
Daha eynimə
Qocalır içimdə dərdim, qocalır!..
***
Bu yazını oxuyanlara bir sualım var. Balaca bir arxla axan suyu seyr etmisiniz? Onun qaşısına çıxan maneədə necə ləngidiyini, necə sürətinin aşağı düşdüyünü və nəhayət o maneəni aşmaq üçün necə yavaş-yavaş bir yerə toparlandığını... və nəhayət həmin maneənin üstündən aşandan sonra xilas olmuş kimi, qurtulmuş kimi yolunu necə sürətlə davam etdiyini seyr etmisiniz? Əgər kimsə bu müşahidəni aparıbsa, onda mənim nə demək istədiyimi və nə yazacağımı yəqin ki, təxmin edəcək. Biləcək ki, ruh, söz adamları məhz sızqa suyun axdığı arx kimidi. O vaxta qədər ki, onun gözünün önündə, onun yaddaşında, onun xatirəsində nəsə gəlib dayansın, nəsə onu silkələsin. Bax ondan sonra ürək döyüntüsündən tutumuş, sözün rəngarəngiliyinə qədər hər şey həm sürətlənir, həm də sanki işıq saçır, bərq vurur. Və qələm-kağızla o qədər rahat danışır ki, sadəcə ona qulaq asmaq qalır...
Bəli, mən də yazımın ən şirin məqamında bilgisayar otağına daxil olan bir nəfərin təkcə davranışı yox, həm də görkəmi ilə yaratdığı müsbət auranın təsiri altında ilham pərisinin qapısını döyməyə məcbur oldum. Çünki bu yerdə, bu məqamda sevgidən yazmasan, sevgidən danışmasan günah olar. Necə deyərlər, buyurun, dinləyin:

Bal süzülüən dodaqları qaymaqdı
Əvəzi yox bu qaymağın yay vaxtı...
Sinən üstü Əbülfətə yayalaqdı -
Ordan durub tərpənməyə halım yox...
***
Mən yazının ovqatını şirinləşdirmək üçün nə vaxtsa yazdığım bir qoşmanın son bəndini sizə təqdim etdim. Bunun özü də bir xatirədir. Amma həyatda, yəni mövcud olduğum anda hər şeyi dərk etmək, hər şeyə diqqət yetirmək zənnimcə elə xatirənin özü qədər də şirin və dəyərlidir. Çünki məhz zamanında, yerində olduğun kimi görünüb və göründüyün kimi də olub öz bütövlüyünü büruzə versən bundan heç kim zərər çəkməz. Elə sevginin özündə də məhz bu mənada mən üzümü bütün varlığı ilə sevgiyə, diqqətə, səmimiyyətə, bir sözlə insanlığa kökləmiş dəyərli oxucuya tuturam və demək istəyirəm ki:

Bir quş qanadında, bir at belində
Çapıb dünənimə dəyib, qayıtsam
Çəpərdən boylanan bal kimi tutun -
Kiçik bir budağın əyib qayıtsam -
Küsməz ki, məndən?..

Çıxıb bağ yoluna, bulaq yoluna
Girib dağ çayının dümağ qoluna
Dibində bənövşə yatan koluna
Necəsən? - soruşub, deyib qayıtsam -
Küsməz ki, məndən?..

Ətrin ciyərimə çəkib yarpızın
Öpüb salxımını söyüd barsızın
Məni ilk sevgimdə aldadan qızın
Xatirə qapısın döyüb qayıtsam -
Küsməz ki, məndən?..

Hər gün oxuyuram ömrün dastanın
Anıb xatirəsin mərhum dostların
Mənə süfrə açan bağın, bostanın
Barın ayaqüstü yeyib qayıtsam -
Küsməz ki, məndən?..

Üzüm qürubadı, yolum yenişə
Baxıb gülümsəmə sən bu yerişə...
İçimdə bir ümid varsa, görüşə -
Onunçün bəzənib, geyib qayıtsam -
Küsməz ki, məndən?..
***
Dünyanın bütün bəlli və bəlli olmayan sirlərini çözməyə həmişə can atan insan olubdu. Yəni bütün canlıların içərisində hər şeyə və hər kəsə sonsuz maraq insanın özünəməxsus cxüsusiyyətlərindən biridir. Elə buna görə də insan həmişə yeniliyin həm sorağında olur, həm də onun yaradıcısıdır. Deməli, mən də daxil olmaqla bizim hər birimiz hər gün nəyinsə sorağında oluruq, nəyinsə izinə düşürük və yaxud da nə iləsə, kim iləsə qarşılaşırıq. Bu ilk baxışdan təbii prosesdi. Amma bu təbiiliyin içərisində bir özünəməxsusluq da var. Ancaq hər kəsdən qaçmağı qarşısına məqsəd qoyanlar bilərəkdən, düşünülmüş şəkildə gah laqeydlik sərgiləyir, gah özünü bilməməzliyə vurur, gah da nəyə qadir olduğunu, yəni insanlıqdan uzaq xüsusiyyətlərini bizlərə, ətrafına göstərir. Bax onda həmin o təbii prosesin özünəməxsuluğu bir az adamı həm incik salır, həm də düşündürür. Öz-özünə bir sualı dilinin ucuna gətirirsən. Görəsən insan cildindəki bu bəndə niyə insandan çox heyvana, həşərata, daha nə bilim nəyə bənzəyir? Nəyi öz cildində daşıyır?

Bəli, sual ağırdı, həm də bir az məsuliyyət tələb edəndi. Amma hamımızın mütləq mənada həyatımızda ən azı bir dəfə dilimizə gətirdiyimiz sualdı. Ona görə də mən o sualı kağıza köçürəndə düşündüm ki, oxuyanlar yəqin ki, məni qınamayacaqlar. Çünki onlar da nə vaxtsa həmin sualı özlərinə verirlər. O ki, qaldı insan cildində qalan nəsnələrə, mən inanmıram ki, onların xatirələri olar, onlar xatirələr yaşadalar içlərində. Ona görə inanmıram ki, mənə görə onların heç iç dünyası da yoxdu. Axı iç dünyası anlayışı insana məxsusdu. Deməli, müəyyən mənada onların xatirələrsiz yaşadıqlarını söyləməkdə haqlıyam. Nə isə...

Günün istənilən saatında qapısını döyüb baş-başa qalmaq, sözünü-söhbətini dinləmək istədiyim ən doğma adamım və sirri-sözümü də kimsəyə söyləməyən məni özü qədər sayıb, özü qədər bilən bir güvənc yerim var - o da xatirələrimdi. Ona görə də bəzən saatlarla, günlərlə mən onları rahat buraxmıram. Eləcə dindirirəm, danışdırıram. Bir də görürəm ki, qarışıb onlara çıxıb getmişəm. Böyük Nəsiminin fikrinə şək etmədən indi demək istəyirəm ki, həmin an, daha doğrusu həmin anlarda çıxıb gedən ruhum olur, cismim yox. Cismim kimlərinsə gözü önündə, iş yerində, evdə, küçələrdə, maşınlarda gəzib dolaşır. Ruhum isə xatirələrim olan yerdə. Bax, ona görə də kənardan baxana bir az havalı kimi görünürəm, bir az ümidsiz kimi görünürəm, bir az qayğısız kimi görünürəm, bir az da elə özüm kimi!.. Amma hər nə olur olsun, hər necə görünüb-görünməməyimdən asılı olmayaraq mən elə xatirələr adamıyam! Ona görə də yerin də, ünvanın da xatirələri var. O xatirələrdə mənim könlümə toxunan, məni incidən, məni anlamayan kimsə yoxdu. Sevinirəm ki, sən də həmin o dünyanın əbədi sakinisən.
Бесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников


Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
Teqlər:
ŞƏRH YAZ
OXŞAR XƏBƏRLƏR
TRİBUNA
XƏBƏR LENTİ
BÜTÜN XƏBƏRLƏR
TÜRK DÜNYASI
«     2024    »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829