Bir neçə göz yaşı öncə.. - YENİ İMZA: Tural Muxtar

Tarix:7-11-2018, 14:56 Baxış Sayı:278

Bir neçə göz yaşı öncə.. - YENİ İMZA: Tural Muxtar
... Sərilmişdim qollarının bəyaz qumlarına.... Bunu yazan gənc şair dostum Tural Muxtarı lap körpəliyindən tanıyıram (Məsələyə az aidiyyatı olsa da, deyim ki, tələbə yoldaşım Natiq Muxtarlının oğludur).

Elə o zaman da uşaq yaşantıları fərqli idi. Kim bilir, bəlkə də gələcəkdə fərqli düşüncələri olan bir şair olacağının işartıları idi.

Bəlkə insan fani dünyaya gələndə solğun bənizini və ya daimi gülər üzünü özü ilə gətirir, sonradan heç nə qazanılmır. Bəlkə də bunu ancaq şairlər hiss edirlər... Turalın təbirincə desək:

Sən solğun gəlibsən, fani dünyaya,
Səni insan dərdi soldura bilməz.


Turalın şeirlərində zaman, məkan məfhumları da sanki bildiyimiz anlamlarda deyil. Sərlövhəyə çıxardığımız BİR NEÇƏ GÖZ YAŞI ÖNCƏ misrası kimi... Başqa bir şeirində də

Bir şeirlik ömürün qaldı sənin də
Bəlkə bir sətir, bir cümlə, bir söz
Sən də bitəcəksən.
Sən də oxunub silinib gedəcəksən,
- deyir.

Elə bilirəm ki, “Bir şeirlik ömürün qaldı sənin də” deyən 17 yaşlı Tural Muxtar elə bu kimi uğurlu misraları, şeirləri ilə şair həyatının bir şeirlik olmayacağının fərqindədir.

Uşaq saflığı, uşaq ruhu üstüdədir sanki Turalın. Amma düşüncələri fərqli:

Ayağıyalın uşaq kimi,
Bir qapı arxasında, döyəcləyirəm,
Xoşbəxtliyin eşiyində.


Vasif SÜLEYMAN


... və şeirləri

***
Bir neçə göz yaşı öncəyə aiddi bu hisslər,
Bir neçə göz yaşı öncə
Sərilmişdim qollarının bəyaz qumlarına.
Saçlarının hörüyündə bağrıma basdığım o ətrini,
kəfənimin cibinə qoymağı istərdim.
Tutulacağımı bilə-bilə axirət yollarında
Bir neçə göz yaşı öncə,
Mənim biz qədər yaşım vardı,
Əyilməyə dizlərim vardı ucalıq qarşısında.
Dualarım vardı dilimin zirvəsindən tullanmağa
Bir neçə göz yaşı öncə,
Yaraşırdıq bir birimizə
Cibimdə saçlarının telini gəzdirib
Günəşə lağ edirdim
Elə bilirdim səmaya buraxsam tellərini,
Buludlar alıb gizlədər.


***
Səndən o yana nə var ki görən
Cənnətmi gizlənir arxanda sənin...
Qolların cənnətin qapısı yoxsa?
Səndən o yana nə var ki görən
Saçların savabmı, günahmı yoxsa?
Səndən bu tərəfə bir mən durmuşam
Çiynimdən tulladım dünənin yükün
Səndən bu tərəfə bir yetim durub
Səndən o yana sığal var görən?


***
Bir şeirlik ömürün qaldı sənin də
Bəlkə bir sətir, bir cümlə, bir söz
Sən də bitəcəksən.
Sən də oxunub silinib gedəcəksən.

Bir şeirlik məsafə var aramızda,
Sətirlər uzun, bitmək bilmir ki.
Nə qədər sözüm var imiş demə,
Get, get məsafələr bitmir ki...

Bir şeirlik gülüşüm qaldı mənim də,
Başlığı sonuna tay olan şeir.
Ölümə cığırdı şeirimin yolu,
Başlığı sonuna tay olan şeir.

Bir şeirlik kədərdi, ayırır bizi,
Yazdıqca süzülür gözümün yaşı.
Gücüm də çatmır ki, silim bir təhər,
Yazdıqca süzülür sözümün yaşı,

Bəlkə qarşılaşarıq eyni şeirdə,
Yan-yana düzülmüş şən sözlər kimi.
Şeir bitən kimi qovuşacağıq,
Başlığı sən kimi, sonu mən kimi?


***
Əlləri uzundə qocalan qadın,
Çək də bir üzünə günəş toxunsun.
Sığalı kişidən kasıbsan kasıb,
Qədəhlər dilimdə sözə toxunsun.

Nə var kimi varsan, nə də ki heçsən
Düzünü deməyə dilin gəlməyir.
Mən haqqı gözündə görürəm sənin,
Gözündən dilinə əlin gəlməyir.

Bir başqa dünyasan, bir başqa aləm
Doymuram gəzdikcə, azıram hətta.
Səninlə azmağın zövqü də başqa,
Yolsuzluq yolunu yazıram hətta.

Əlləri saçında qocalan qadın,
Saçların ağardı, bəxtin zil qara.
Sinənə illəri dağ kimi çəkdin,
Bu dağlı sinəylə gedirsən hara...

Nə desəm, nə sussam boşdu, bilirəm
Sənin illərini doldura bilməz.
Sən solğun gəlibsən, fani dünyaya,
Səni insan dərdi soldura bilməz.

Əlləri duada qocalan qadın,
Dualar qocaldı, sən qocalmadın.
Axı nə ümiddi, bu nə həvəsdi,
Tanrılar qocaldı, sən qocalmadın.

Əlləri üzündə qocalan qadın,
Çək də bir üzünə günəş toxunsun.
Sığalı kişidən kasıbsan, kasıb
Qədəhlər dilimdə sözə toxunsun.


***
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Bizi qovalar addım-addım,
Kəfən tikər bizə barmaq-barmaq.
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
İçər bizi qurtum-qurtum,
Alar, atar dənizə, boğar bizi dalğa-dalğa.
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Tapar bizi kölgə kimi,
Buraxmaz bir döngə belə.
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Gizlər məni səndə, sonra tap deyər,
İtirər məni uşaq kimi.
Qaçdığımız dünənlərdə dustaq edər bizi.
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Günlərin həsrətində əsrlər yaşadar bizə
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Fırladıb əqrəb kimi ən başa döndərər bizi,
Vurar, çırpar, boğar, amma öldürməz
Dünənlərin həsrətində yaşadar bizi.
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Bir məzar olar ,
Basdırar bizi əzəldən,
Torpağımız ümidlərdən
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Uşaq qoxusu kimi hopar üstümə,
Göz yaşım olar,
axdıqca doldurar qəlbimi.
Hər qaçışımda ayağıma daş olar,
Soluma qardaş olar.
Arxamı çevirməkdən çəkindiyim qorxum olar.
Qaçdığımız o dünənlər ki var...
Sükut olar, cavabsız suallarım olar
Damlar-damlar ruhuma,
Damı sınıq daxmaya daman yağış kimi
Qaçdığımız o dünənlər ki var...


***
Sən ey şeir qadın,
Şeirində gizlət məni.
Uzat, uzat günahın kimi,
Bağla qəlbinə məni at dənizə.
Çəksin dəniz qoxusunu içinə qəlbin.
Sən ey şeir qadın,
dənizdə gizlət məni,
Qum elə, palçıq elə,
torpaqda gizlət məni.
Sən ey şeir qadın,
gülüşündə gizlət məni,
Göz yaşında gizlət,
hıçqırığında gizlət.
İçində qopan dəli fırtınaların
beşiyində gizlət məni.
Sən ey şeir qadın, geri dön,
dönüşündə gizlət məni.
Həyəcanında gizlət,
süzüb dərd qədəhlərində gizlət.
Qorxuram ölümdən,
ölümündə gizlətmə məni,
Ah çək, köks ötür, vur, dağıt, amma qal.
Qal ki, gedişində gizlətmə məni.
Sən ey şeir qadın,
o soyuq otaqların dörd divarında gizlətmə məni.
Azadlığım əllərində, ovuclarında,
Sən ey şeir qadın,
nəfsində gizlətmə məni.
Bahardan gizlət,
qışdan gizlət, günəşdən gizlət.
Sən ey şeir qadın,
yağışdan gizlətmə məni.
Sən ey şeir qadın,
şeirindən gizlətmə məni.
Qoy axsın göz yaşların, silmə,
Göz yaşlarından gizlətmə məni.
Yalanlardan gizlət, qürurundan gizlət,
Ağ kəfəndən gizlətmə məni.


***
Ayağıyalın uşaq kimi,
Bir qapı arxasında, döyəcləyirəm,
Xoşbəxtliyin eşiyində.
Yırğalanıb qüsurların beşiyində,
Kimsələri səsləyirəm,
Xoşbəxtliyin eşiyində.
Sus, lal ol, çıxmasın hıçqırığımın səsi,
Ac ruhumun dəli çırpıntıları.
Soyuq, şaxtalı gecədə
Bölünmüşəm iki yerə,
Xoşbəxtliyin eşiyində.
Ana qucağına həsrət qalan körpə kimi,
Səni istəyirəm.
Sevgi dilənən kasıb tək gözüm əllərdə,
Durmuşam xoşbəxtliyin eşiyində.
Səkilər yol yoldaşım,
Boz küçələrin qoynunda həyatım,
Gözləyirəm, ac qapını,
Üstüm-başım pas içində,
Xoşbəxtliyin eşiyində.
İki nəfərik - biri mən, biri də mən.
Uçqun keçmişimdən qoparıb uşaqlığımı,
Zəngə basmaq ucun qaldırmışam qucağıma.
Yox səs-səmir, durmuşuq elə hey gecədən,
Xoşbəxtliyin eşiyində...


***
Xəzanları saçlarının arasından seçdiyimi xatırlayıram
İndi bumbuz çarpayının sol tərəfi çürüyüb tamam
Xəzandı çarpayımın sol tərəfi,
Təmizləyə bilmirəm.


***
Soyun, geyindiyin bütün gülüşləri,
Çıx eyvana,
Çıx, qarış zamana.
Göylərə səpmişəm səni,
Sözümdə gizlətmişəm səni.
Söz artar, söz azalar
Bu dünyada bir qadın yaşayar.
Min qadına bürünüb,
Ölümə gedən yollarda sürünüb
Qaçışa gizlətmişəm səni.
Bir, səhər yazaram səni,
Bir də gecə,
Toxuyub bu küçənin işıqlarına
Günbatana gizlətmişəm səni.
Elə qərib yerişin var ki,
Bu dünyalıya bənzəmirsən
O dünyaya gizlətmişəm səni.
Elə qərib gəlişin var ki,
Bütün gedənlər yerinə,
Yollara gizlətmişəm səni.
Sən dinmə, sən sakit ol,
Baxışında qocalsın dünənim daha
Basdırım kədəri, zülmü beşikdə,
Həzin laylaya gizlətmişəm səni.
Darıxmaq deyil içimdəki hiss
Men evə darıxmışdım sonuncu dəfə.
İsti yeməyə darıxmışdım,
Bir şillə sığala darıxmışdım.
Mən sənə məcburam,
Tanrının sevgiyə məcburu kimi
Sevgiyə məcburam.


***
Nəfəsinin istisi var bu şəhərdə,
Hələ ölməmişəm.
Dodaqlarına yağan yağışı yığıb
ovcuna,
İç, sərxoş ol, günah işlət hər şeyin
acığına.
De, hələ ölməmişəm,
Sinəmdəki dağlara çıx,
Qışqır, möhkəm qışqır,
Hansı tərəfə fırlanır, fırlansın çolaq
dünya.
Sən dur yerində dim-dik, de,
Hələ ölməmişəm.
Dünən bir uşaq böyütdüm,
Bu gün yenə evləndim,
Yenə ümid doğur gözlərim,
Atası ölüb,
Mən ölməmişəm.
Elə divarlar gördüm, tab gətirər
Min yumruğa,
Elə insanlar tanıdım,
dözər yüz çarmıxa,
Mən bir sığala dözə bilmədim.
Sənin əvəzinə də yeriyirəm bu yolları,
Sənin əvəzinə təngnəfəs qalıram
Yıxılıram, dururam,
Hələ ölməmişəm.
Dünən çəkməcədən səni tapdım,
Sonra yastığımın altından çıxdın,
Əynimdən çıxdın.
Boynumdan, boğazımdan tapdım səni,
Səni nəfəsimdən tapdım.
Çörəyimin parasından,
Yeməyimin qoxusundan tapdım.
Dünən tapdım səni,
Köhnə şəkillərimizin qırışında tapdım,
Hələ ölməmisən.


***
Sənə çatacam deyə,
Uzaq düşdüm özümdən.
Yaradan qucağına səhra düzündən,
Sonu olmayan yola çıxmışam.
Sənə boylanmağa uşaq gözünün
Leysan süzülən yaşına çıxmışam.
Ömrün son anı, son nəfəsidi
Üç günlük dünyanı başa vurmuşam.
Bu başı üç gündə daşa, divara
İndi darvazana, qapına vurmuşam
De görüm, nəyin var sənin?
Ovcun varmı?
Bağrına basmağa qucağın varmı?
De görüm, nəyin var sənin?
Dilində yatmağa yastığın varmı?
Nə olsun tanrısan, nə olsun axı
Sənin başımı qoyacaq dizlərin varmı?
Kim bilir, bəlkə də heçə çıxmışam.


***
Məni bir dərd kimi qopar içindən,
İçində yox olum, göyə qarışım.
Dustağam qəfəsin ovuclarında,
Qanad ol, uzanım göyə qarışım.

İçimə qar yağır, üşüyür ruhum,
Yağır, hər yağdıqca soyuyuram mən.
Çürüyür bətnində olan o saflıq,
Ucalıb palıd tək quruyuram mən.

Dərdinmi çox gəldi, sevincinmi az,
Ağlama, dərdin də dərdimə taydır.
Əllərdən qocalır zamanla duam,
Sevincim gözündə qoca dünyadır.

Əzilmiş qürurum xıncım-xıncımdır,
Ürəyim yerdədir bax, pərən-pərən.
Nə verdin ki mənə, nə də alırsan?
Verdiyin əzaba dustaqdır bədən.


***
Bəlkə bir gün görüşərik deyə,
Gedib-gəldiyim yolları ot basıb indi.
Sevinc kimi yadırğadım səni,
Pəncərəmizi toz basıb indi.
Əl vurma, qoy qalsın xatirələr
Hərdən baxıb köks ötürməkçün.
Əl vurma, ağlar, kövrəkdi qəlbim
Yara basıb indi.
Ağlamaq da çətindi
Şeirlərdə misralar göz yaşım,
Gözümü də tor basıb indi.
Darıxmaq bilmirəm nədi artıq,
Qucaqlamaq bilmirəm nədi artıq,
Qollarımı buz basıb indi.
Kimlər gəldi, getdi bu ürək yolumdan
Hər gedən bir dua qoydu getdi.
Duaları şeytan basıb indi.
Mən qaldım budaqda son yarpaq tək,
Yarpaqları xəzan basıb indi.
Bir gül, bir danış,
Məgər qurumuş dilin?
Yorğun üzündə illərimiz dilim-dilim
İtdik bu zamanda ilim-lilim,
Gələn günlərimizi yas basıb indi.
Qaldır qədəhini bir sağlıq deyək
Sağ qalmış ümidlərə,
Od qoyulmuş illərimə,
Keçən günlərimi köz basıb indi.
İki damla göz yaşım qaldı
Biri sənsən, biri mən.
Ağlat, nə qədər ki, sağam.
Onsuz da gülüşümü söz basıb indi.

MANERA.AZБесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников


XƏBƏR LENTİ